MES Online

(kick off bijeenkomst)

Op donderdag 27 mei organiseerde Mikrocentrum, VOM en ION de online kick-off bijeenkomst. Hieronder vindt u alle informatie terug. 

    10.00-10.10 uur
     
    Welkom
Timo van Leent (Mikrocentrum), Veerle Fincken (VOM) & Egbert Stremmelaar (Vereniging ION)          
     timo veerle egbert
     
    10.10-10.30 uur 
    Toelichting kennis- en netwerkevent Materials+Eurofinsh+Surface 2021
Timo van Leent (Mikrocentrum), Veerle Fincken (VOM) & Egbert Stremmelaar (Vereniging ION)
     
    10.30-10.55 uur
    Bekendmaking genomineerden voor de ION Borghardt Award
Prof.Dr.Ir. Arjan Mol – TU Delft

Arjan Mol
     
    10.55-11.00 uur
           Pauze
     
    11.00-11.30 uur
Iris De Graeve 2                   "Jawel, 3D geprinte metalen kunnen ook corroderen: nieuwe uitdagingen eigen aan nieuwe metaaloppervlakken!"
Prof.dr.ir. Iris De Graeve - Vrije Universiteit Brussel

Prof.dr.ir. Iris De Graeve is in de Onderzoeksgroep Electrochemical and Surface Engineering aan de Vrije Universiteit Brussel vooral actief op oppervlakte-eigenschappen en -engineering van metalen, waaronder het corrosie-onderzoek, maar evenzeer andere eigenschappen zoals uitzicht en hechting. Ze onderzoekt de mechanismes maar evenzeer de oppervlaktebehandelingen om deze eigenschappen te verbeteren. Ze werkt hiervoor intens samen met de industrie, maar heeft ook fundamentele projecten op deze topics.

    Abstract presentatie:
Door additive manufacturing / 3D printing van metalen worden zeer unieke microstructuren verkregen, die veraf staan van die van de conventioneel geproduceerde metalen. Deze microstructuren geven aanleiding tot bijzondere eigenschappen zowel in de bulk van het geprinte materiaal, maar evenzeer aan het oppervlak. En, jawel, corrosie is ook bij 3D printing vrij uniek! In deze presentatie worden enkele voorbeelden getoond op aluminium en roestvast staal, en worden ook enkele corrosiebeschermingsmethodes op 3D geprint aluminium toegelicht.
     
    11.30-12.00 uur
 Arjan Mol   Rust Roest
Prof.Dr.Ir. Arjan Mol – TU Delft

Arjan Mol is hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie in de Afdeling Technische Materiaalwetenschappen van de TU Delft. Zijn wetenschappelijk onderzoek, vaak in samenwerking met de industrie, richt zich op het ontrafelen van lokale corrosiemechanismes, begrip van hechting en onthechting van coatings en lijmen, oppervlaktebehandeling en verduurzaming van metaaloppervlakken en de ontwikkeling van actief beschermende en zelfherstellende coatings.  Tevens is Arjan Mol Past President van de Europese Corrosie Federatie EFC, gasthoogleraar aan de University of Science and Technology Beijing China en editor-in-chief van Elsevier’s wetenschappelijke tijdschrift Corrosion Science. 
     
    Abstract presentatie:
Nederland geeft elk jaar ongeveer 3,5% van het BNP uit aan corrosiebestrijding. Dat is 28 
miljard euro per jaar. Per inwoner is dat 1.800 euro per jaar. Van dat bedrag kan 30% bespaard worden als er intensief wordt samengewerkt, kennis wordt gedeeld en toegepast.
Volgens Arjan Mol ligt hier een belangrijke taak en sleutelrol voor de universiteiten.
In deze presentatie wordt u meegenomen naar de ontwikkelingen in de oppervlakte technologie, en naar het grote belang van een goede oppervlakte technologie industrie in Nederland. Er zal worden gesproken over de onderzoeksdoelen, het belang van de betrokkenheid van het onderwijs, de nieuwsgierigheid van de mens naar materialen en de (corrosie)mechanismes die betrekking hebben op die materialen, en de wens om Nederland veel geld te besparen en vooral ook veiliger maken met verbeterde en vernieuwende oppervlaktetechnologieën.
     
     


Wat mag u verwachten van 15 en 16 september?

De organisatoren zetten volop in op een fysiek event in Den Bosch volledig coronaproof. De markt heeft behoefte aan een fysiek weerzien met professionals. We verwachten 100 exposanten op de beursvloer en hebben 3 zalen met inspirerende sprekers.

Virtuele exposant
Voor wie twijfelt om zich in te schrijven voor het fysieke evenement maar toch graag wenst deel te nemen aan MES 2021 omwille van de media-aandacht of bedrijfsprofilering, kan zich inschrijven als virtuele exposant. Nieuwsgierig? Kijk hier voor meer informatie: https://materials-eurofinish-surface.com/exposanten/

Wat indien het fysieke evenement in september niet mogelijk is?
MES 2021 wordt dan een online evenement. Fysieke exposanten hebben dan de mogelijkheid ook te kiezen voor het virtuele pakket. Wij nemen hierover op 30 juni een besluit.