MES2021 1200x627 Smolders SSO

Inspectiewerkzaamheden in de praktijk

Ruim 25 jaar geleden is Materials+Eurofinish+Surface exposant Smolders SSO begonnen als zelfstandige in het klein onderhoud en schilderwerk van gebouwen. Jaar na jaar bleef het bedrijf zich uitbreiden, waarna het werd uitgegroeid tot internationale markspeler als coating inspectie- en adviesbureau. In deze blog deelt Smolders SSO één van de verhalen over de inspectiewerkzaamheden.

‘’Waarom een groot percentage van de door Smolders SSO geïnspecteerde conserveringswerkzaamheden onvoldoende aan de specificatie voldoet?’’

Wat is de reden van de grote hoeveelheid afkeur bij de opdrachtnemer?

Het simpele antwoord is: “de opdrachtnemer houdt zich niet aan de afspraken”. Maar is het antwoord wel zo gemakkelijk? Als opdrachtgever van conserveringswerkzaamheden krijgt u te maken met de volgende vragen: Waarom krijg ik niet wat ik wil? Ik krijg niet de duurzaamheid van een conservering die ik wil doordat:

 1. Ik niet vraag wat ik wil.
 2. De applicateur mij niet geeft wat ik vraag.
 3. Ik meer vraag dan nodig is om de gewilde duurzaamheid te bereiken.
 4. Ik niet weet hoe ik moet vragen wat ik wil.
 5. Ik niet weet hoe ik moet controleren of ik krijg wat ik vraag.
 6. Ik niet wil betalen voor wat ik wil.

Smolders SSO B.V. is een onafhankelijk inspectie- en adviesbureau. Door het opstellen van specificaties en het uitvoeren van inspecties op de conservering van stalen objecten voor, tijdens en na onderhoud en nieuwbouw vangen we een deel op van het risico van het niet verkrijgen van de gevraagde duurzaamheid van de aangebrachte conservering. Wij verkleinen dit risico door het uitvoeren van inspecties, zodat u krijgt wat u vraagt.

Kennis van normen, standaarden en specificaties essentieel

Het verkleinen van het risico op een kortere duurzaamheid bereiken we door kennis te hebben en het toepassen van relevante normen, standaarden en specificaties (de afspraken).

Het werk moet voldoen aan de vooraf gestelde afspraken. Een groot percentage van de door ons geïnspecteerde conserveringswerkzaamheden moeten door ons worden bijgestuurd d.w.z. afgekeurd en na herstel alsnog worden geïnspecteerd. De opdrachtnemer voldoet in dat geval niet direct aan de gemaakte afspraken. Dit kan een groot aantal redenen hebben. Het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden, op de locaties waar wij werkzaam zijn, is een complex proces. Er zijn verschillende parameters die de kwaliteit kunnen beïnvloeden:

 • Complexiteit object
 • Veel verschillende soorten verf- en verfsystemen
 • Hoogte aanneemsom
 • Opleiding en ervaring straler/ spuiter
 • Motivatie medewerkers
 • Opleiding en ervaring productie- en kwaliteitsafdeling

Twee praktijkvoorbeelden van inspectiecontroles

Als onafhankelijk inspecteur wordt ons gevraagd om te controleren of de opdrachtnemer voldoet aan de gemaakte afspraken. Wij kunnen en mogen geen rekening houden met bovenstaande invloeden, echter de voorbereiding en invulling van de uitvoeringsinspectie door de opdrachtnemer kan van invloed zijn op de uitkomst. Inspecteurs zijn net mensen, aan de hand van onderstaande voorbeelden wordt onderbouwd waarom het dubbeltje twee kanten op kan vallen.

Case 1: Afgekeurd.

Soort inspectie: Straalinspectie Sa 2½, Immersie belasting, 3-laags verfsysteem.

Situatie: Stralen van damwanden op locatie in een werkbak afgesloten van het water. Het water loopt in de bak en wordt continue weggepompt. De klimaatomstandigheden zijn redelijk. Het dak is afgeschermd door een niet volledig sluitend zeil. Er zijn twee verdiepingen gestraald. Alle testen dienen uitgevoerd te worden.

De voorman loopt mee met de inspectie en zegt dat het genoeg is alleen de bovenste verdieping te inspecteren.

Resultaat: Twee plekken, waarvan één op de onderste verdieping, moeten worden nagestraald. De Bresle test, uitgevoerd door de voorman, is twee maal nét buiten de specificatie. Tijdens het uitvoeren van de testen trekt de straler zijn straalkleren vast aan en zet de luchtslang open.

Overweging: Na twee keer her-inspectie, afkeur dus, is het straalwerk goedgekeurd. Het heeft uiteindelijk heel wat moeite gekost om het straalwerk goedgekeurd te krijgen. De voorman en straler werken niet goed mee aan een goedlopende inspectie.

Case 2: Goedgekeurd.

Soort inspectie: Straalinspectie Sa 2½, Immersie belasting, 3-laags verfsysteem.

Situatie: Vacuümstralen van onderdelen van een object op locatie in twee werkbakken boven het water. De klimaatomstandigheden zijn redelijk. Er zijn enkele meters gestraald. Alle testen dienen uitgevoerd te worden.

De voorman voert in één werkbak de inspectie uit en de inspecteur in de andere.

De straalreinheid is goed, de ruwheid is binnen specificatie en de stoftest geeft positieve waarden. De Bresle test bij de voorman is echter nét buiten specificatie. Na het uitvoeren van nóg een Bresle test is de specificatie wel gehaald.

Resultaat: Alle omstandigheden vallen binnen de specificatie, de eerste verflaag kan worden aangebracht. Het werk opnieuw laten stralen, omdat de Bresle test plaatselijk marginaal buiten de specificatie viel is in bovenstaand geval niet te eisen; het had net zo goed andersom kunnen zijn.

Overweging: Met respect, het afleveren van een goed stuk werk en een praktische instelling van de inspecteur kunnen de werkzaamheden vlot worden getrokken. Zonder overname van de verantwoordelijkheid of verkorting van de gevraagde duurzaamheid wordt een verantwoord stuk werk afgeleverd.

Zoals reeds aangegeven kan geconcludeerd worden dat het antwoord op de vraag gemakkelijk is; “de opdrachtnemer houdt zich niet aan de afspraken”. Er zijn echter omstandigheden waarbij, door een goede samenwerking tussen opdrachtnemer en inspecteur, de gevraagde kwaliteit gehaald kan worden. Dit begint wel met een eerlijke communicatie en wederzijds respect.

Meer weten over exposant Smolders SSO? Ontmoet hen dan tijdens Materials+Eurofinish+Surface 2021 op stand 85. Registreer uw bezoek aan Materials+Eurofinish+Surface gratis!