MAT2020 1200x627 Aankondiging webinars2

Webinars op 3 en 4 juni: stay connected met Materials+Eurofinish+Surface!

Op 3 en 4 juni aanstaande zou Materials+Eurofinish+Surface de centrale ontmoetingsplaats zijn voor een goed en duurzaam eindproduct. Door de huidige omstandigheden gaat dit helaas niet door en is Materials+Eurofinish+Surface verplaatst naar 26 en 27 mei 2021. Omdat we het als organisatie belangrijk vinden u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen rondom materiaalkunde en oppervlaktetechniek, organiseren we op 3 en 4 juni twee webinars, beide van 14.00 tot 16.00 uur. Bent u er ook bij?

Webinar 3 juni: Corrosie, statusinspectie & EIS methode

In de Benelux staan we aan de vooravond van een grote onderhoudsopgave van heel wat infrastructuurswerken. Om budgettaire redenen wordt de corrosie niet bestreden door het rigoureus vervangen van conserveringssystemen maar kijkt men waar onderhoud en herstelling mogelijk is. Maar voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Daarom belichten we in dit webinar 2 actuele thema’s die menig corrosiespecialist bezig houden: corrosie van roestvast staal (spanningscorrosie en microbiële corrosie) en het belang van onderhoudswerkzaamheden.

Maak kennis met de sprekers

Case studies van enkele courante corrosiefenomenen bij roestvast staal: microbiële corrosie en spanningscorrosie
Jens Conderaerts - Project Manager Corrosion - Belgisch Insitituut voor Lastechnieken
Corrosie die beïnvloed wordt door microbiologisch leven (MIC) of door spanning in constructies in contact met vocht, kunnen een heel ernstige bedreiging vormen op de RVS-constructie. Via diverse casestudies krijgt men inzicht in oorzaak, gevolg en remedies.

Status inspectie en EIS-meting : “Is herstel van de conservering toereikend en financieel nuttig?”
Robert Meuleman, Smolders SSO BV
Om budgettaire redenen wordt corrosie niet bestreden door het rigoureus vervangen van conserveringssystemen, maar zal men door het uitvoeren van statusinspecties/ conditiemetingen de corrosie-uitbreiding technisch en financieel efficiënt aanpakken. Hoe kan men onderhoud efficiënt inplannen? De statusinspectie die hierbij door iedereen wordt gebruikt is redelijk universeel maar kan duidelijker en innovatiever met de EIS-meting.

Webinar 4 juni: Update: Reach-autorisatie van CrO3 & veilig werken met SVHC/CMR stoffen

U herinnert zich nog wel de schrik die ons ingeboezemd werd via de REACH-regelgeving dat het gebruik van CrO3 verboden zou zijn vanaf 21 september 2017. Nu, bijna 3 jaar later, is er nog steeds onduidelijkheid omwille van het uitblijven van een finale beslissing van de Europese Commissie. Bovendien heeft de wetgever, samen met de branche hard gewerkt aan het beschrijven van de risico’s en de maatregelen hoe veilig te werken met SVHC/CMR stoffen.

Maak kennis met de sprekers

Duidelijkheid rond autorisatie van chroomtrioxide 
Elke Van Asbroeck, Managing Director, APEIRON en Veerle Fincken, Manager, VOM
U herinnert zich nog wel de schrik die ons ingeboezemd werd via de REACH-regelgeving dat het gebruik van CrO3 verboden zou zijn vanaf 21 september 2017. Nu, bijna 3 jaar later, is er nog steeds onduidelijkheid omwille van het uitblijven van een finale beslissing van de Europese Commissie omtrent het CTAB-sub dossier. Maar wat is nu de weerslag van deze grote onduidelijkheid op de dagelijkse business van de downstream users? Wij scheppen duidelijkheid inzake de restricties en autorisaties rond deze geclassificeerde zeer zorgwekkende stof.

Veilig werken met SVHC/CMR stoffen
Egbert Stremmelaar, Managing Director, Vereniging ION
Veilig werken (voor mens en milieu) met SVHC/CMR stoffen in de oppervlakte technologie branche is mogelijk als er aan een aantal veiligheidsmaatregelen wordt gedaan. Vereniging ION heeft de maatregelen in kaart gebracht en op dit moment worden ze met metingen gevalideerd. Alles wordt gerubriceerd en gedocumenteerd in een e-book. In deze presentatie zullen we de stand van zaken weergegeven.