• 10:30-11:00
  • Zaal 3
  • Afval, recycling, CE

Hergebruik straalgrit

  • Ing. Gilian Boissevain
  • BTEQ B.V. milieuadvies en afvalzorg

In ca. 20 minuten geeft de spreker een beeld van de wetgeving rond de afvoer van straalgrit en de mogelijkheden van hergebruik ervan.
Het LAP (Landelijk Afvalstoffenbeheer Plan) en het Stortverbod voor straalgrit komen aan bod, maar ook het niet-aansluiten ervan bij de marktsituatie.
U kunt een overzicht van de verwerkingsmogelijkheden van straalgrit verwachten en de recycling- en nuttige toepassingsmogelijkheden worden toegelicht.
Kortom, verduurzamingsmogelijkheden bij straalgritverwerking binnen de wettelijke kaders.