• 13:40-14:05

De inzetbaarheid van coatings voor het wegwerken van oppervlakteruwheid in additive manufacturing

De toenemende vraag naar de productie van kleine series functionele AM producten, inzetbaar in industriële en consumententoepassingen, vereist een hogere en repeteerbare oppervlaktekwaliteit dan tot voor kort noodzakelijk was. Voor vele producten vereist dit nog een manuele, arbeidsintensieve polijststap. Verschillende technieken worden ontwikkeld om de oppervlakteruwheid op een meer economische manier weg te werken.  In deze presentatie worden enkele resultaten van een Europees onderzoeksproject getoond waarin onderzocht wordt in welke mate coatings de typische oppervlakteruwheid ruwheid vanuit het AM-proces kunnen elimineren en tegelijkertijd de benodigde functionaliteiten kunnen integreren in het oppervlak zoals onder andere krasvastheid, UV-bescherming, chemische resistentie of watervastheid.