Programma Dag 2

 • 09:30-10:30
 • Zaal 1

 • 11:00-11:30
 • Zaal 1
 • High Tech

Cryogenic treatment for wear-resistant tool technology with improved service life and high component quality

Die Tieftemperaturbehandlung (Kryobehandlung) ist ein Verfahren, das ein großes Potential zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften, insbesondere der Zähigkeit, von verschiedenen Werkzeugstählen besitzt. In den Untersuchungen von konnte durch eine gezielte Kryobehandlung, die Härte bzw. Festigkeit verschiedener, schmelz- und pulvermetallurgisch hergestellter Werkzeugstähle gesteigert werden, was in einer erhöhten Verschleiß- und Formbeständigkeit resultierte. Darüber hinaus konnte im Vergleich zu konventionellen Wärmebehandlungen eine signifikante Steigerung der Werkstoffzähigkeit erreicht werden. Die Kryobehandlung weißt eine höhere zyklische Plastizität der behandelten Stähle auf und lokale Spannungsspitzen, infolge einer signifikant gesteigerten plastischen Verformungsfähigkeit, können besser abgebaut werden, was zu einem verringerten Maß an Materialausbrüchen in Kantennähe führt.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Cryogenic treatment for wear-resistant tool technology with improved service life and high component quality (2.8 MB)

 • 11:30-12:00
 • Zaal 1
 • High Tech

MolecularGRIP Technology : a novel, solvent-free solution to prime inert or temperature-sensitive materials for adhesive bonding (Engels)

MolecularGRIP is a new solvent-free solution to prime even the most inert materials such as PP or ETFE as well as very temperature sensitive materials such as PLA or cellulose for adhesive bonding, printing or painting.
Our Molecular Plasma Technology uses a super-soft atmospehric plasma as a vector to graft an organic chemistry of choice (amines, epoxies, isocyanates, acrylics,....) to any substrate. We can treat 2D and 3D materials as well as fibers and powders.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  MolecularGRIP Technology : a novel, solvent-free solution to prime inert or temperature-sensitive materials for adhesive bonding (Engels) (3.4 MB)

 • 12:00-12:30
 • Zaal 1

 • 12:30-13:00
 • Zaal 1
 • Corrosie mechanismen

Corrosie onder isolatie

Corrosie onder isolatie is een bekend mechanisme wat kan leiden tot onverwachte calamiteiten; het wordt daarom wel een sluipmoordenaar genoemd.
In hoeverre is dit kosteneffectief te beheersen en wat moet je daarvoor doen?
De lezing bevat de benodigde elementen om de gestelde doelen te bereiken.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Corrosie onder isolatie (4.1 MB)

 • 13:30-14:00
 • Zaal 1
 • Corrosie mechanismen

Biobased corrosion inhibitor op basis van suikerbieten pulp

Galactaric acid as a Biobased Corrosion Inhibitor.
Deze nieuwe corrosie inhibitor wordt verkregen vanuit bieten pulp en heeft onderscheidende eigenschappen op aluminium.
De toepassing staat nog aan het begin van zijn cyclus, maar zou kunnen worden ingezet als zelf healende conversie laag op onder andere aluminium.
Nieuwsgierig? Wij laten zien wat er zoal onderzocht is en wat je er aan hebt we vertellen je graag meer.
(Presentatie slides zijn in het Engels, presentatie wordt gehouden in het Nederlands)


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Biobased corrosion inhibitor op basis van suikerbieten pulp (2.1 MB)

 • 14:00-14:30
 • Zaal 1
 • Corrosie mechanismen

Voorkomen van filiforme corrosie (FFC) praktijkrichtlijnen


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Voorkomen van filiforme corrosie (FFC) praktijkrichtlijnen (748 KB)

 • 14:30-15:00
 • Zaal 1

 • 15:00-15:30
 • Zaal 1
 • Lijmen

Toepassingen in kunststofverlijmingen

Aan de hand van een aantal praktijk cases wordt toegelicht hoe men tot een verantwoordde lijmkeuze komt. Per toepassing zal de keuze anders uitpakken, afhankelijk van het voor liggende eisenpakket.
De nadruk zal liggen op het keuzeproces en de vragen die je jezelf moet stellen om tot deze lijmkeuze te komen. Waarborging van kwaliteit is daarbij uiteraard van belang alsmede de economische overwegingen.

 • 09:30-10:00
 • Zaal 2

 • 10:00-10:30
 • Zaal 2
 • Productie/proces automatisering

Productieoptimalisatie van een coatinglijn


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Productieoptimalisatie van een coatinglijn (2.3 MB)

 • 10:30-11:00
 • Zaal 2
 • Productie/proces automatisering

Robotisering in de oppervlaktebehandelingsindustrie; onmogelijk?

 • Jos Gunsing Lid onderwijscommissie mechatronica & robotica FEDA/eigenaar MaromeTech, FEDA Federatie Aandrijftechniek & Automatisering

Automatiseren van productieproces en producthandling voor kleine oplages is in verschillende sectoren nog betrekkelijk nieuw. Nieuwe technieken kunnen worden ingezet waaronder eenvoudig in te leren robots die snel flexibel kunnen economisch worden ingezet in kleinere series voor routinematige klussen die monotoon en mogelijk ook vuil en/of risicovol zijn. Zeker in tijden van schaarste aan arbeid speelt het veel bedrijven parten om al het werk gedaan te krijgen. De spreker zal inzicht geven in diverse mogelijkheden inclusief voorbeelden van flexibele robotica- en automatiseringsoplossingen. Oplossingen die gisteren nog niet mogelijk waren krijgen daarmee vandaag een kans voor bedrijven in de oppervlaktebehandelingen branche.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Robotisering in de oppervlaktebehandelingsindustrie; onmogelijk? (1.1 MB)

 • 11:00-11:30
 • Zaal 2
 • Productie/proces automatisering

ERP voor OT bedrijven

 • 11:30-12:00
 • Zaal 2
 • Productie/proces automatisering

Laatste ontwikkelingen in poederlakinstallaties

 • 12:00-12:30
 • Zaal 2

 • 14:00-14:30
 • Zaal 2

 • 14:30-15:00
 • Zaal 2
 • 3D printing

Overzicht technieken 3D printing

Plots is 3D-printing in een stroomversnelling terechtgekomen. In de (maak-)industrie, medische sector, luchtvaart, logistiek, voedings- en automotive sector,...: 3D-printing lijkt alom aanwezig.
Tegelijk gebeurt er ook veel in de 3D-print sector zelf. Bent u nog mee? Hoe kan u die nieuwe evoluties benutten in uw bedrijf?
Een overzicht van de status quo, de laatste evoluties en technologieën, en de verwachtingen voor de toekomst.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Overzicht technieken 3D printing (3.4 MB)

 • 15:00-15:30
 • Zaal 2
 • 3D printing

Thermisch spuiten/lasercladden in een circulaire economie


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Thermisch spuiten/lasercladden in een circulaire economie (1.6 MB)

 • 15:30-16:00
 • Zaal 2
 • 3D printing

Coatings op 3D objecten


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Coatings op 3D objecten (2.2 MB)

 • 09:30-10:30
 • Zaal 3

 • 10:30-11:00
 • Zaal 3
 • Wet- en regelgeving / veiligheid

Veranderingen energiewetgeving NL

Als gevolg van de afspraken in het Klimaatakkoord, het aflopen van de energieconvenanten en de verwachte invoering van de Omgevingswet, gaat de wetgeving voor energiebesparing bij bedrijven veranderen. In de lezing worden de belangrijkste wijzigingen en de betekenis daarvan voor bedrijven, voor u op een rijtje gezet.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Veranderingen energiewetgeving NL (185 KB)

 • 11:00-11:30
 • Zaal 3
 • Wet- en regelgeving / veiligheid

Hoe het MKB en het HBO samen kunnen innoveren - De succesfactoren en valkuilen

Ooit nagedacht over samenwerken met een HBO-instelling? Maar heb je geen idee waarom en hoe? In deze lezing gaat Mark Herman van het Fontys Centre of Expertise HTSM in op hoe je in co-creatie kennis kunt ontwikkelen.
Het werkveld en de HBO-instellingen zoals Fontys Hogescholen, zitten samen in een geweldig ecosysteem. Door samenwerking tussen het (MKB-)bedrijfsleven en HBO-instellingen initiëren en versnellen we innovaties. Student, lector en bedrijfsleven werken samen aan praktijkvragen om op die manier in co-creatie kennis te ontwikkelen. In deze lezing komen de werkwijze van het Centre en praktijkvoorbeelden aan bod.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Hoe het MKB en het HBO samen kunnen innoveren - De succesfactoren en valkuilen (1.9 MB)

 • 11:30-12:00
 • Zaal 3
 • Wet- en regelgeving / veiligheid

REACH (chroom-6) autorisaties


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  REACH (chroom-6) autorisaties (4.4 MB)

 • 12:00-12:30
 • Zaal 3
 • Wet- en regelgeving / veiligheid

Beheersregime chroom-6 2.0


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Beheersregime chroom-6 2.0 (1.8 MB)

 • 12:30-13:30
 • Zaal 3

 • 13:30-14:30
 • Zaal 3
 • Kleur

Kleurbeleving en kleurkwaliteit

Tijdens de masterclass gaan we in op het thema kleurbeleving. Hoe ervaren we kleuren? Kleuren verschijnen altijd in een context. Hoe krijgen we grip op kleur en kleurkwaliteit, zodat onze kleurbeleving positief wordt en een waardevermeerdering oplevert voor onze omgeving en ons welzijn. Middels een interactief programma en interessante voorbeelden word het thema uitgediept.

 • 14:30-15:00
 • Zaal 3
 • Kleur

Meer grip op de kleur bij het anodiseren

Bij het anodiseren van aluminium worden de eisen aan de (reproduceerbaarheid van) kleur steeds groter. en ook bij het anodiseren op verschillende locaties moeten de kleurverschillen niet storend zijn. Tot op heden wordt een nauwkeurige reproductie van kleur aan de baan gedaan met een staal. Qualanod stelde zich de vraag of dit meer geobjectiveerd kon worden. Daarom is een werkgroep gestart die onderzoekt welke parameters van invloed zijn op de kleur en met welke resultaten we deze paramers kunnen beïnvloeden. In deze presentatie krijgt u een inkijkje in het lopende onderzoek.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Meer grip op de kleur bij het anodiseren (1.3 MB)

 • 15:00-15:30
 • Zaal 3
 • Kleur

Kleurissues bij poedercoaten


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Kleurissues bij poedercoaten (3.9 MB)

 • 15:30-16:00
 • Zaal 3