• 10:30-11:00
  • Zaal 2
  • Productie/proces automatisering

Robotisering in de oppervlaktebehandelingsindustrie; onmogelijk?

  • Jos Gunsing
  • FEDA Federatie Aandrijftechniek & Automatisering

Automatiseren van productieproces en producthandling voor kleine oplages is in verschillende sectoren nog betrekkelijk nieuw. Nieuwe technieken kunnen worden ingezet waaronder eenvoudig in te leren robots die snel flexibel kunnen economisch worden ingezet in kleinere series voor routinematige klussen die monotoon en mogelijk ook vuil en/of risicovol zijn. Zeker in tijden van schaarste aan arbeid speelt het veel bedrijven parten om al het werk gedaan te krijgen. De spreker zal inzicht geven in diverse mogelijkheden inclusief voorbeelden van flexibele robotica- en automatiseringsoplossingen. Oplossingen die gisteren nog niet mogelijk waren krijgen daarmee vandaag een kans voor bedrijven in de oppervlaktebehandelingen branche.