• 11:00-11:30
  • Zaal 3
  • Wet- en regelgeving / veiligheid

Hoe het MKB en het HBO samen kunnen innoveren - De succesfactoren en valkuilen

  • Ing. Mark Herman
  • Fontys Centre of Expertise HTSM

Ooit nagedacht over samenwerken met een HBO-instelling? Maar heb je geen idee waarom en hoe? In deze lezing gaat Mark Herman van het Fontys Centre of Expertise HTSM in op hoe je in co-creatie kennis kunt ontwikkelen.
Het werkveld en de HBO-instellingen zoals Fontys Hogescholen, zitten samen in een geweldig ecosysteem. Door samenwerking tussen het (MKB-)bedrijfsleven en HBO-instellingen initiëren en versnellen we innovaties. Student, lector en bedrijfsleven werken samen aan praktijkvragen om op die manier in co-creatie kennis te ontwikkelen. In deze lezing komen de werkwijze van het Centre en praktijkvoorbeelden aan bod.