• 15:00-15:30
  • Zaal 1
  • Lijmen

Toepassingen in kunststofverlijmingen

  • Ron Nefs
  • Lijmacademie

Aan de hand van een aantal praktijk cases wordt toegelicht hoe men tot een verantwoordde lijmkeuze komt. Per toepassing zal de keuze anders uitpakken, afhankelijk van het voor liggende eisenpakket.
De nadruk zal liggen op het keuzeproces en de vragen die je jezelf moet stellen om tot deze lijmkeuze te komen. Waarborging van kwaliteit is daarbij uiteraard van belang alsmede de economische overwegingen.