• 12:30-13:00
  • Zaal 1
  • Corrosie mechanismen

Corrosie onder isolatie

  • Ir. Geert Henk Wijnants
  • World Class Maintenance

Corrosie onder isolatie is een bekend mechanisme wat kan leiden tot onverwachte calamiteiten; het wordt daarom wel een sluipmoordenaar genoemd.
In hoeverre is dit kosteneffectief te beheersen en wat moet je daarvoor doen?
De lezing bevat de benodigde elementen om de gestelde doelen te bereiken.