• 14:30-15:00
  • Zaal 3
  • Kleur

Meer grip op de kleur bij het anodiseren

  • Ing. Egbert Stremmelaar MBA
  • Vereniging Qual.ION

Bij het anodiseren van aluminium worden de eisen aan de (reproduceerbaarheid van) kleur steeds groter. en ook bij het anodiseren op verschillende locaties moeten de kleurverschillen niet storend zijn. Tot op heden wordt een nauwkeurige reproductie van kleur aan de baan gedaan met een staal. Qualanod stelde zich de vraag of dit meer geobjectiveerd kon worden. Daarom is een werkgroep gestart die onderzoekt welke parameters van invloed zijn op de kleur en met welke resultaten we deze paramers kunnen beïnvloeden. In deze presentatie krijgt u een inkijkje in het lopende onderzoek.