Programma 30 mei 2018

 • 09:30-10:15
 • Zaal 1

Opening Materials

 • 10:15-10:40
 • Zaal 1

Met Computational Design een efficiënter ontwerp en engineeringproces

Bij Movares is al een aantal jaar de werkgroep 'Computational Design' actief, waarin met software ontworpen wordt.
Aan de hand van diverse gerealiseerde en lopende projecten wordt deze ontwerp en engineeringswijze toegelicht waarbij ketens ontstaan die het hele proces vanaf ontwerp tot en met onderhoud faciliteren.

De rollen in het ontwerpproces veranderen drastisch; aan het begin van het ontwerpproces worden integraal ontwerp parameters bepaald. In de productie vervallen arbeidsgangen en wordt alleen materiaal toegepast waar nodig.
De bouwkolom gaat meer lijken op processen die in de automobiel en luchtvaartindustrie gangbaar zijn. Door hetbetrekken van de maakindustrie in het ontwerp en engineeringproces, komt het circulair bouwen dichterbij.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Met Computational Design een efficiënter ontwerp en engineeringproces (4.8 MB)

 • 10:45-11:10
 • Zaal 1

De meerwaarde van design

Een goede samenwerking tussen bedrijven en ontwerpers levert producten op met een meerwaarde in vorm en functie. Juist door design te zien als onderdeel van de strategie kan een bedrijf zich onderscheiden en innovatieve producten op de markt brengen met een toegevoegde waarde. Industrieel ontwerper Robert Bronwasser heeft ruim 25 jaar ervaring in het ontwerpen van producten voor zowel multinationals als het mkb. Hij geeft een toelichting op zijn visie en werkwijze en toont met voorbeelden hoe een goede samenwerking succesvolle producten oplevert.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  De meerwaarde van design (4.4 MB)

 • 11:10-11:40
 • Zaal 1

Pauze en bezoek expo

 • 11:40-12:05
 • Zaal 1

Vergeten materiaaleigenschappen en verrassende productieprocessen

Elke constructeur krijgt vanuit de basisopleiding het verschil mee tussen stijfheid en sterkte. Maar wie kan “de derde” materiaaleigenschap noemen die voor het technisch construeren van belang is? De lezing geeft deze vergeten eigenschap de aandacht die hij verdient. Van daaruit is het een kleine stap naar een groep materialen die juist op dit derde punt goed scoren: de polyurethanen. De lezing sluit af met een verrassende nieuwe productieroute voor polyurethaan onderdelen, waarin oude en nieuwe technieken effectief worden gecombineerd. Bijzonder aanbevolen voor productie van hoogwaardige onderdelen in kleine series!


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Vergeten materiaaleigenschappen en verrassende productieprocessen (847 KB)

 • 12:05-12:30
 • Zaal 1

Licht en materialen - een illustere combinatie

Wat gebeurt er met materialen als ze met licht in aanraking komen? Waarom is glas doorzichtig en reflecteert metaal? Hoe hebben de verschillende lichtbronnen zich ontwikkeld in de afgelopen decennia? En is LED-verlichting écht het tegenovergestelde van een zonnecel? U vindt het antwoord op deze en andere vragen in de lezing 'Licht en materialen - een illustere combinatie'.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Licht en materialen - een illustere combinatie (386 KB)

 • 12:30-13:40
 • Zaal 1

Lunchpauze en bezoek expo

 • 13:40-14:05
 • Zaal 1

Building bridges with a liquid

Glas, een "ongelooflijke vloeistof".
Met behulp van speciaal glas en glas-keramiek (hét materiaal van de 21e eeuw) met uitmuntende eigenschappen biedt SCHOTT engineers en ontwikkelaars de mogelijkheid om in nieuwe dimensies te denken.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Building bridges with a liquid (1.4 MB)

 • 14:10-14:35
 • Zaal 1

3D-printed tungsten/liquid metal heat shields against extreme heat loads

A tungsten 3D-printed porous structure is invented to hold a liquid metal and act as a heat shield against extreme heat loads. Specifically the shield is designed for the exhaust of a fusion reactor, but it is also usable for other applications. The shield dissipates energy via both liquid metal evaporation and radiation, and thermal conduction. The porous structure maximizes the capillary flow that replenishes the liquid metal, making it self-healing. Also the structure virtually eliminates all thermal-stresses. Material properties, shield design, and experimental testing under fusion relevant loads will be discussed. Developed in collaboration with Philips Medical Systems.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  3D-printed tungsten/liquid metal heat shields against extreme heat loads (1 MB)

 • 14:35-15:05
 • Zaal 1

Pauze en bezoek expo

 • 15:05-15:30
 • Zaal 1

Artificial intelligence in materials design: what took you so long?

Artificial intelligence algorithms are (finally) opening new avenues to design innovative materials and improve existing ones. This talk will discuss recent solutions for avoiding the most important limitations when using data-driven techniques, providing a glimpse into the future of "big-data" in Materials Science.

 • 15:35-16:00
 • Zaal 1

Composite make-ability!

Besides the technical aspect of transforming a part design into a succesfull 'first out of tool', composites is all about managing expectations of the investers and team members. How to correcctly setup a composite development, implement smart solutions and deliver in time as wel as budget.

 • 09:30-10:15
 • Zaal 1

Opening Materials

 • 10:15-10:40
 • Zaal 2

JEOL - SEM at your fingertips

JEOL levert al ruim 50 jaar Scanning Elektronen Microscopen. De laatste jaren is gebruiksgemak en toegankelijkheid voor nieuwe gebruikers minstens zo belangrijk geworden als de performance van de toestellen. In deze lezing wordt toegelicht hoe JEOL daar invulling aan geeft.

 • 10:45-11:10
 • Zaal 2

Digital Image Correlation - a powerful technology for contactless and fullfield deformation and strain measurement in material testing and component testing

The digital image correlation technique (DIC) uses two or more digital cameras for the spatially resolved measurement of 3D displacements, deformation, coordinates and surface strain.
The technique is used in material testing to determine material properties (Young’s modulus, Poisson’s ratio, etc.) with high accuracy and at any kind of tests like tensile test, shear test, bending test, fatigue test, high speed testing, etc.
In component testing DIC measures the object deformation and strain field also at objects with complex shape. The measurements allows to locate areas with high strain, measures crack propagation and can be compared to FEA simulations.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Digital Image Correlation - a powerful technology for contactless and fullfield deformation and strain measurement in material testing and component testing (2.9 MB)

 • 11:10-11:40
 • Zaal 1

Pauze en bezoek expo

 • 11:40-12:30
 • Zaal 2

Workshop: Experience Augmented Reality in Materials Testing

Our productivity is limited by our mental capacity to absorb and process information. To improve our productivity, we often request a pictorial representation of data and analytics. Because a picture is worth a thousand words. However, such information is in a 2D format that must be implemented in a 3D physical world. This will increase our cognitive load and hamper our decision-making ability. Augmented reality (AR) is a revolutionary tool that allows user to visualize any information in 3D format and superimpose it on a real physical object. In this workshop you will receive training to visualize, instruct and inspect a material testing instrument using mobile devices.
Pre-registration is necessary to download the app on Androids.

 • 12:30-13:40
 • Zaal 1

Lunchpauze en bezoek expo

 • 13:40-14:05
 • Zaal 2

The importance of statistics in material degradation testing

The degradation of materials by wear is a critical aspect, when designing products with an acceptable lifetime. Comparing the relative degradation speed of material surfaces is crucial in this context. But existing standard laboratory methods are not suitable for material selection because their repeatability is generally poor so a confident comparison of materials is impossible. Reliability of a component is linked to the confidence level of a test result and this implies statistical data. In this lecture, we will explain the importance of statistics and show how statistical data can be collected in a time- and cost-efficient manner. The aim is to build affordable materials' wear databases that can be used a selection guide for industrial applications.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  The importance of statistics in material degradation testing (1.3 MB)

 • 14:10-14:35
 • Zaal 2

Characterization of materials - why and how?

Characterization of a material is usually performed because you want to know something. This presentation elaborates on some casestudies with particular attention to the trajectory from the question you want to anwer towards the selection of a characterisation technique.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Characterization of materials - why and how? (644 KB)

 • 14:35-15:05
 • Zaal 1

Pauze en bezoek expo

 • 15:05-15:30
 • Zaal 2

Polycapillaries for tomorrow's challenges in coating thickness measurements

Helmut Fischer is a leading supplier for coating thickness measurement devices. Our XRF instruments excel with an accurate physical modelling for precise measurements even when no calibration standards are available.
Since the Institute for Scientific Instruments merged into our company we have a strong resource for polycapillary research and production in-house. In this talk we will introduce a new device with a focal spot 14mm beneath the polycapillary for measurements on uneven surfaces. We will also present an instrument optimized for lead frame applications, comprising a halo-free polycapillary, high-precision automated sample stage and flow-controlled helium purge.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Polycapillaries for tomorrow's challenges in coating thickness measurements (1 MB)

 • 15:35-16:00
 • Zaal 2

Innovative anti-vibration technology to increase precision tools performance and improve materials research, analysis, production and testing

A new technology has been developed, to significantly improve the isolation of advanced systems against outside vibrations. This new active technology reduces vibrations especially at very low frequencies and is not effected by pressure changes and load effects. It can be used to improve precision tool behaviour or increase measurement accuracy of sensitive precision equipment.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Innovative anti-vibration technology to increase precision tools performance and improve materials research, analysis, production and testing (1.2 MB)

 • 09:30-10:15
 • Zaal 1

Opening Materials

 • 10:15-10:40
 • Zaal 3

AMALPHA, Bonding technology between metal and resin

AMALPHA can create an unique superior bonding between metals like Alumium, Copper, Stainless Steel and resins like PPS, PPA,PBT, etc..by using chemical processes.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  AMALPHA, Bonding technology between metal and resin (1.5 MB)

 • 10:45-11:10
 • Zaal 3

Chemical compatibility for high tech applications

In many applications chemical (in-)compatibility of materials plays an important role. Examples can be environmental stress cracking issues upon cleaning or disinfecting, corrosion of metal parts over lifetime in aggressive environments or inappropriate material selection during product design or manufacturing.
Early recognition of potential issues and chemical compatibility testing can help to reduce the costs of non-quality.

Request presentation:
Ben Broers, b.m.f.broers@lighting.com

 • 11:10-11:40
 • Zaal 1

Pauze en bezoek expo

 • 11:40-12:05
 • Zaal 3

Do’s & don’ts in de industriële lijmtechniek

Na een korte introductie over de activiteiten van Lijmacademie worden ruim twintig do’s & don’ts besproken aan de hand van ervaringen in eerdere projecten. De thema’s zijn onderverdeeld in verschillende categorieën; van ontwerp, via het productieproces, tot aan QC/QA. De wetenswaardigheden, soms zeer verrassend, worden geïllustreerd met fotomateriaal, hoofdzakelijk afkomstig van projecten die in het testlaboratorium van Lijmacademie zijn uitgevoerd. Doe er uw voordeel mee.

 • 12:05-12:30
 • Zaal 3

Structureel verbinden 2.0

Moderne structural engineering speelt zich af in een multi-materiaalcontext. Verlijmen is hierbij één van de belangrijkste verbindingstechnieken geworden.
Om de sterke eigenschappen van de verschillende materialen en componenten optimaal te kunnen benutten dienen de gebruikte verbindingstechnieken goed afgestemd te worden op elkaar en op de applicatievereisten.
Duurzaamheid en recycleerbaarheid staan hierbij centraal.
Een belangrijk element en uitdaging hierbij is het opvolgen en voorspellen van de functionele levensduur van een multi-materiaalconstructie.
Gedreven door wetenschappelijk onderzoek evolueren lijmverbindingen naar een hoger niveau door structurele monitoring te koppelen aan predictieve numerieke modellen. Hiervoor worden microsensoren ingebouwd in de lijmverbindingen zelf. Deze laten toe de integriteit van veiligheidskritische lijmverbindingen te monitoren.
De talloze meetdata wordt gevoed aan prognosemodellen die de restlevensduur van de verbindingen inschatten. Op die manier wordt een belangrijke stap gezet naar het voorspellen van onder andere vermoeiingslevensduur van complexe, samengestelde multi-materiaalsystemen.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Structureel verbinden 2.0 (1 MB)

 • 12:30-13:40
 • Zaal 1

Lunchpauze en bezoek expo

 • 13:40-14:05
 • Zaal 3

De inzetbaarheid van coatings voor het wegwerken van oppervlakteruwheid in additive manufacturing

De toenemende vraag naar de productie van kleine series functionele AM producten, inzetbaar in industriële en consumententoepassingen, vereist een hogere en repeteerbare oppervlaktekwaliteit dan tot voor kort noodzakelijk was. Voor vele producten vereist dit nog een manuele, arbeidsintensieve polijststap. Verschillende technieken worden ontwikkeld om de oppervlakteruwheid op een meer economische manier weg te werken.  In deze presentatie worden enkele resultaten van een Europees onderzoeksproject getoond waarin onderzocht wordt in welke mate coatings de typische oppervlakteruwheid ruwheid vanuit het AM-proces kunnen elimineren en tegelijkertijd de benodigde functionaliteiten kunnen integreren in het oppervlak zoals onder andere krasvastheid, UV-bescherming, chemische resistentie of watervastheid.

 • 14:10-14:35
 • Zaal 3

Nieuwe coatingstechnieken: uitdagingen en mogelijkheden van BioBased en Nano-technologie

BioBased en Nano-technologie maken hun intrede in de coating en oppervlaktebehandelingstechnologie. BioBased deels als alternatief voor materialen gemaakt uit de schaarser worden fossiele grondstoffen en voor een meer milieuvriendelijke productie en gebruik. Nano-technologie kan nieuwe functionaliteit aan oppervlakken en coatings geven of de mogelijkheid de functionaliteit van oppervlakten te ‘engineeren’. Beide ontwikkelingen hebben natuurlijk hun uitdagingen zowel in de fabricage als in de toepassing. En zijn BioBased materialen altijd wel zo milieu-vriendelijk? Hoe zit het met re-cylcing? Hoe bepalen we hun functionele eigenschappen zoals corrosiebestendigheid?


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Nieuwe coatingstechnieken: uitdagingen en mogelijkheden van BioBased en Nano-technologie (1.2 MB)

 • 14:35-15:05
 • Zaal 1

Pauze en bezoek expo

 • 15:05-15:30
 • Zaal 3

Een overzicht van hedendaagse oppervlaktetechnieken

Vrijwel elk metaal, glas, hout of kunstof-product heeft een oppervlaktebehandeling ondergaan: of het nu gaat om het chassis van een auto, een badkamerkraan, gevelbeplating of machine- en procesinstallaties.
Zonder de juiste oppervlaktebehandeling worden het niet de gewenste producten. Elke constructeur zou zich moeten afvragen welke oppervlaktebehandelingen nodig zijn om tot een optimaal productontwerp te komen. In deze presentatie behandelen we de hedendaagse oppervlaktetechnieken en bekijken we de mogelijkheden, eigenschappen en karakteristieken.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Een overzicht van hedendaagse oppervlaktetechnieken (1.4 MB)

 • 15:35-16:00
 • Zaal 3

Over superhydrofobe coatings - theorie en demonstratie

Superhydrofobe coatings zijn herkenbaar aan het feit dat waterdruppels er bijna als knikkers overheen rollen. Verontreinigingen blijven er daardoor ook niet goed aan plakken.
In dit verband wordt ook wel van het "lotus effect" gesproken, naar de bladeren van de plant die niet nat kunnen worden.
Hier wordt het principe uitgelegd en een eenvoudig gemaakt ingrediënt gedemonstreerd. Het ingrediënt maakt oppervlakken hydrofoob, maar zit nog niet vast aan het oppervlak. Het is een spannende uitdaging om hiermee een coating toepassing te ontwikkelen.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Over superhydrofobe coatings - theorie en demonstratie (434 KB)